Current studies

Tájékoztató klinikai vizsgálatokról

A klinikai vizsgálatok olyan embereken végzett tudományos kutatások, amelyek során egy-egy vizsgálati készítmény (gyógyszerjelölt molekula) klinikai, farmakológiai, illetve farmakodinámiás hatásainak feltárását, a készítmény általa kiváltott nem kívánatos gyógyszerhatás azonosítását, felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiválasztódásának tanulmányozását végezzük, hogy igazoljuk a készítmény ártalmatlanságát, hatékonyságát, előny-kockázat arányát.

A klinikai vizsgálatok alábbi fázisait különítjük el:

  • I. fázis: általában egészséges önkénteseken történik a hatóanyag első emberi kipróbálása, a vizsgált készítmény biztonságosságának igazolására.
  • II. fázis: ebben a fázisban a vizsgálati készítményt a vizsgált betegségben szenvedő páciensek szűk csoportja kapja azzal a fő céllal, hogy a készítmény legmegfelelőbb adagolását meghatározzák.
  • III. fázis: ebben a fázisban már nagyobb számú beteget kezelnek a vizsgált készítménnyel. A fő cél, hogy a készítmény biztonságosságát igazolják, illetve, hogy feltárják a készítmény nemkívánatos mellékhatásait és azok előfordulási gyakoriságát.
  • IV. fázis: már forgalomban levő gyógyszerrel történik a vizsgálat. Célja további információk gyűjtése a hatásokkal és mellékhatásokkal kapcsolatban, a megfelelő adagolás pontosabb meghatározása, illetve a nem gyakori mellékhatások megismerése.

A Fázis 1-es gyógyszervizsgálat önkéntesei tudományos kutatásban vesznek részt és a részvételre forditott idejüket pénzbeli juttatással kompenzálják.

Az önkéntes díj nagyságát az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottsága véleményezi, majd az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hagyja jóvá – az így kapott jövedelem adómentes.

Aktuális vizsgálataink: